Podział administracyjny Wrocławia

W 1991 roku Rada Miej­ska do­ko­nała po­działu Wro­cła­wia na osie­dla, które po­sia­dają rady osie­dlowe i za­rządy, speł­nia­jące ogra­ni­czone funk­cje samorządowe.

Podział administracyjny Wrocławia

Spis Osie­dli Wro­cław­skich z orien­ta­cyjną liczbą mieszkańców:

 1. Bień­ko­wice 0,5 tys.
 2. Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 22,8 tys.
 3. Bo­rek 14,2 tys.
 4. Bro­chów 5,0 tys.
 5. Gaj 19,7 tys.
 6. Ga­jo­wice 28,6 tys.
 7. Gądów-Popowice Po­łu­dniowe 26,7 tys.
 8. Grabiszyn-Grabiszynek 13,3 tys.
 9. Huby 24,1 tys.
 10. Ja­godno 1,5 tys.
 11. Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 1,7 tys.
 12. Karłowice-Różanka 35,1 tys.
 13. Kle­cina 4,9 tys.
 14. Klecz­ków 7,0 tys.
 15. Ko­wale 2,1 tys.
 16. Krzyki-Partynice 11,9 tys.
 17. Księże 4,7 tys.
 18. Kuź­niki 6,3 tys.
 19. Le­śnica 20,3 tys.
 20. Lipa Pio­trow­ska 0,5 tys.
 21. Ma­ślice 5,4 tys.
 22. Mu­cho­bór Mały 9,0 tys.
 23. Mu­cho­bór Wielki 6,7 tys.
 24. Nad­odrze 28,6 tys.
 25. Nowy Dwór 18,7 tys.
 26. Oł­bin 40,3 tys.
 27. Oł­ta­szyn
 28. Opo­rów 6,2 tys.
 29. Osobowice-Rędzin 2,1 tys.
 30. Paw­ło­wice 1,9 tys.
 31. Pilczyce-Kozanów-Popowice Pół­nocne 36,5 tys.
 32. Plac Grun­waldzki 16,0 tys.
 33. Polanowice-Poświętne-Ligota 3,4 tys.
 34. Po­wstań­ców Ślą­skich 33,5 tys.
 35. Pra­cze Od­rzań­skie 3,1 tys.
 36. Przed­mie­ście Oław­skie 24,8 tys.
 37. Przed­mie­ście Świd­nic­kie 17,7
 38. Psie Pole-Zawidawie 24,3
 39. Soł­ty­so­wice 2,7
 40. Stare Mia­sto 13,2
 41. Strachocin-Swojczyce-Wojnów 4,2
 42. Szcze­pin 24,1
 43. Świ­niary 0,7
 44. Tar­no­gaj 5,0
 45. Wi­dawa 1,3
 46. Woj­szyce
 47. Zacisze-Zalesie-Szczytniki 4,1
 48. Żer­niki 3,1